top of page

Smluvní podmínky

Smluvní podmínky („Podmínky“) jsou soustavou právních podmínek definovaných vlastníkem webové stránky. Stanovují smluvní podmínky vztahující se na činnosti návštěvníků na webové stránce a vztahy mezi návštěvníky a vlastníkem webové stránky.

Podmínky musí být stanoveny podle konkrétních potřeb a povahy každého webu. Například pro stránku nabízející zákazníkům produkty prostřednictvím elektronického obchodování jsou nutné jiné Podmínky než pro webovou stránku informativního charakteru.    

Podmínky vlastníkovi webové stránky poskytují možnost chránit se před potenciálním právním rizikem.

Co obecně byste měli ve svých Smluvních podmínkách ošetřit?

 

 1. Kdo může vaši webovou stránku používat; jaké jsou požadavky na vytvoření účtu (je-li to relevantní)

 2. Klíčové obchodní Podmínky nabízené zákazníkům

 3. Zachování práva na změnu nabídky

 4. Záruka a odpovědnosti za služby a produkty

 5. Komu náleží práva na intelektuální vlastnictví, autorská práva a loga

 6. Práva suspendovat nebo zrušit členský účet

 7. Odškodnění

 8. Omezení odpovědnosti

 9. Práva tyto Podmínky změnit

 10. Upřednostňované rozhodné právo a řešení sporů

 11. Kontaktní informace

Více informací o tom, jak vytvořit stránku se Smluvními podmínkami, najdete v tomto článku.

Vysvětlení a informace uvedené v tomto dokumentu jsou pouze obecná vysvětlení, informace a příklady. Na tento článek byste neměli spoléhat jako na právní radu nebo jako na doporučení, co byste měli opravdu udělat. Doporučujeme vám, abyste pro lepší porozumění a pomoc s tvorbou vlastních Smluvních podmínek vyhledali právní poradenství.

bottom of page